Menu

porozmawiaj z komputerem

Blog o rozmawianiu z komputerem w jego językach

SQL - operatory matematyczne

bartoszstefanski

Jeśli czytałeś mój wpis: http://gadamzkompem.blox.pl/2016/12/Free-Pascal-operatory.html to wiesz co to są operatory. W przypadku języka SQL będziemy z nich korzystać bardzo często przy tworzeniu zapytań. Przyda nam się to, gdy będziemy uzupełniali rekordy bazy danych
lub będziemy chcieli usunąć rekord. Także przy poszukiwaniu informacji w bazie danych.

Operatory matematyczne znamy w SQL:
+ (dodawanie)
- (odejmowanie)
* (mnożenie)
/ (dzielenie)

Te działania gdy łączymy bazę danych z innym językiem, najczęściej będą wykonywane w tym języku.

Operatory porównań w pascalu też z nich korzystaliśmy, będą nam służyć do wynajdowania rekordów:
= (równy)
< (mniejsze niż)
> (większe niż)
<= (mniejszy lub równy)
>= (wiekszy lub równy)
<> (różne od)

Operatory logiczne jak wiemy służą do łączenia warunków lub wykluczania:
NOT (coś nie jest)
AND (i)
OR (lub)

Istnieje też operator BETWEEN (po polsku pomiędzy), korzysta się z niego w połączeniu z AND, pozwala to określić przedział po słowie BETWEEN wpisujemy dolną wartość przedziału, a po słowie AND
górną wartość przedziału.

Jak się z tego korzysta dowiemy się przy zapytaniach, do baz danych.

© porozmawiaj z komputerem
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci