Menu

porozmawiaj z komputerem

Blog o rozmawianiu z komputerem w jego językach

SQL - język do operowania na bazach danych

bartoszstefanski

Ten wpis będzie odpoczynkiem od języka Pascal, wrócę do niego. Dziś opowiem troszkę o bazach danych. Najczęściej spotykamy się z bazami danych: MS SQL Serwer, postgresql czy MySql. Są to tak zwane serwery baz danych. Inaczej mówiąc są to programy, które przyjmują zapytania do baz danych i oczywiście przechowują ich zawartość. Mogą być umieszczone na lokalnym komputerze, lub na zdalnym serwerze np. możemy wykupić hosting z bazą danych.

Jak wspomniałem bazy danych przyjmują zapytania. Tym samym istnieje specjalny język do ich obsługi. Język zapytań bazodanowych czyli język SQL. Jest on bardzo prostym językiem. Językiem interpretowanym inaczej pisząc nie trzeba go kompilować, można mieć plik z poleceniami SQL i go wykonać przez interpretator czyli parser języka SQL.

Polecenia SQL bardzo często są łączone z innymi językami np. PHP (też interpretowany najczęściej po stronie serwera), z językami kompilowanymi czyli m.in. C, java, Pascal. Taki program będzie wymagał uruchomienia odpowiedniej bazy danych.

Baza danych jest zbiorem tabel (taką bazą danych jest np. dziennik w szkole), Tabele w nim zawierają oceny z danego przedmiotu. Potem mamy odpowiednie wiersze cały wiersz w bazach danych nazywa się rekordem. Rekord zawiera pola, czyli kratki w naszym dzienniku.

Wyobraziliśmy sobie bazę danych? to dobrze, bo teraz omówimy sobie polecenie które spowoduje, że w dzienniku na stronie z matematyką dopiszemy nowego ucznia:

INSERT INTO Matematyka SET uczen=1

INSERT INTO (po polsku wstaw do) Matematyka to nasza nazwa tabeli set (po polsku wstaw) w kolumnie o nazwie uczen i po znaku równa się wartość czyli mamy pierwszy rekord, w którym pod nazwą  kolumny uczen ma zapisane. kolejne pola uzupełniamy po przecinku:

INSERT INTO Matematyka SET uczen=2, sprawdzian=5, odpowiedzi=5, aktywnosc=5

czyli w tabeli Matematyka wstawiliśmy kolejny rekord (kolejny wiersz tabeli) i w pole uczeń wpisaliśmy nr 2, w kolumnie sprawdzian przy tym uczniu 5, w kolumnie odpowiedzi też 5 i z aktywności też 5.

© porozmawiaj z komputerem
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci